break-2326427_640-570x350

Human Resources – co to takiego?

Z pojęciem „Human Resources” na pewno zetknął się każdy. Czym jednak jest dział HR? Czym się zajmuje? Jakie są obowiązki pracowników Human Resources? Dzisiaj podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i odpowiemy na najczęstsze pytania związane z HR-em.

Pewnie każdy mniej więcej wie czym jest HR, ale u wielu osób właśnie na tym „mniej więcej” ta wiedza się kończy. Czas więc rozwinąć i uporządkować posiadane informacje, odpowiadając sobie na kilka często pojawiających się pytań:

Skrót HR, czyli co to jest HR?

HR to skrót od pojęcia Human Resources, które z języka angielskiego oznacza „Zasoby Ludzkie”. To pojęcie bardzo często rozwija się o jeszcze jedno angielskie słowo – „management”, z czego powstaje „Human Resources Management„, czyli po polsku – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Skoro już wiemy co oznacza skrót HR, warto szerzej przyjrzeć się temu pojęciu, aby w pełni zrozumieć sens istnienia takich działów w firmie.

Zasoby ludzkie, czyli… Human Resources?

Jedna z wielu definicji pojęcia „Zasoby ludzkie” mówi, że to praca wykonywana przez ludzi (zarówno fizyczna, jak i umysłowa), a więc bierze pod uwagę jedynie „siłę roboczą przedsiębiorstwa”.

Inna definicja z kolei traktuje wspomniane pojęcie jako pewnego rodzaju aktywność, którą musi podjąć dane przedsiębiorstwo, aby pozyskać i utrzymać niezbędne w firmie osoby, dbając przy okazji o wysoką wydajność ich pracy.

Kiedy z kolei mówimy o „zarządzaniu zasobami ludzkimi”, zazwyczaj ma się na myśli stworzenie pewnych procesów (często zautomatyzowanych), na które składa się odpowiednie planowanie i ocena zasobów, rekrutacja, zwolnienia i selekcja pracowników.

Dobór „zasobów ludzkich” ma być uzależniony od celów przedsiębiorstwa i tego, które kompetencje będą dla niego najbardziej istotne. W zależności od nich będzie dobierać się odpowiednie osoby, które te kompetencje posiadają.

Przy okazji zarządzania zasobami ludzkimi, nie sposób nie wspomnieć o tym, że kluczowe jest również  odpowiednie zmotywowanie pracowników i wydobywanie z nich większego potencjału, który ma działać na sukces przedsiębiorstwa.

Bez względu na to, na której definicji się oprzemy, należy pamiętać, że na sukces firmy zazwyczaj składa się wiele osób. Są to pracownicy tej organizacji – nawet Ci najniższego szczebla. To oni są najwyższą wartością dla wszystkich firm.

Dział HR – czym się zajmuje?

Do czego jednak Human Resources jest potrzebne na co dzień? Mówiąc krótko, Dział HR to osoby od dysponowania Twoim potencjałem. To oni byli odpowiedzialni za Twoją rekrutację do pracy i przyjęcie właśnie Ciebie na dane stanowisko. Nie na tym jednak kończy się rola HR, bo jak już wiesz, chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, a sama rekrutacja to dopiero początek!

Dział personalny

Bliższe Ci będzie chyba pojęcie Działu Personalnego – w swojej pracy niejednokrotnie do takiego trafiałeś. Mógł to być sztab ludzi, mogła być tylko jedna osoba (zależy od typu i wielkości firmy), ale bez względu na to, ilu ludzi zajmuje się działem personalnym, zawsze cel jest jeden – ma to być partner strategiczny właściciela czy też zarządu firmy.

Dlaczego partner strategiczny? Dlatego, że dla właściciela ważny jest rozwój firmy, a to Dział HR może mu w tym pomóc. Dla HR’owca kapitał firmy to pracownik, dlatego bardzo ważne jest to, żeby HR skupiał się nie tylko na rekrutacji i selekcji, ale także na analizowaniu potrzeb szkoleniowych i dbaniu o ciągły rozwój pracownika.

Wiąże się to m.in. z tworzeniem systemów motywacyjnych oraz diagnozowaniem problemów w zakresie motywacji. Dział HR i jego pracownicy muszą szukać najlepszych rozwiązań, które wpłyną na zmotywowanie i poprawę efektywności pracy. Dział personalny powinien być również na tyle zorganizowany, żeby wraz z zarządem czy właścicielem firmy tworzyć i realizować strategie umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników.

Czym jeszcze zajmuje się dział HR?

Dział Human Resources w firmie jest również swoistym łącznikiem / buforem między pracownikiem a pracodawcą. Dział personalny nie jest, a przynajmniej nie powinien być tylko narzędziem w ręku zarządzających firmą. Dobrze byłoby, gdyby był również pewnego rodzaju uchem firmy, aby słuchać głosów pracowników, bo w końcu to pracownicy są silnikiem napędzającym sprawną firmę. A jak wiadomo, zadowolony pracownik będzie lepiej wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków, a więc to Dział HR powinien zadbać o zadowolenie pracownika – oczywiście, wszystko w granicach rozsądku 😉

Podział Działów Human Resources

Ze względu na to, że HR, czyli Human Resources, można rozdzielić na dwa rodzaje, omówimy je – jeden po drugim. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że taki podział w praktyce występuje jedynie w większych przedsiębiorstwach.

Twardy HR

Twardy HR do swoich obowiązków może zaliczyć m.in. sporządzanie i przygotowanie umów, aneksów oraz prowadzenie akt osobowych. Oprócz tego, pilnuje również spraw związanych z rozliczeniami z Urzędami Skarbowymi czy ZUS-em (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Twardy HR zajmuje się zatem głównie sprawami administracyjnymi, prawnymi i płacowymi. Główne wyzwanie, jakie stoi przed pracownikami Twardego HR-u, to konieczność ciągłego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji, z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy i prawo pracy.

Miękki HR

Miękki HR z kolei stara się traktować pracownika firmy jako inwestycję, o którą trzeba dbać, i z której należy wykrzesać jak największy kapitał. Wspominaliśmy już o tym przy okazji wymieniania ogólnych obowiązków Działu Human Resources. Co można rozumieć przez pojęcie „traktowania pracownika firmy jako kapitał i inwestycję”? Na pewno szkolenia, kursy i odpowiednie ukierunkowanie, aby czuł się dobrze w firmie i spełniał się w swojej pracy, na sprawowanym stanowisku.

Miękki HR to również te elementy, które wiążą się z dbaniem o jak najwyższą jakość zatrudnionej w firmie kadry, która to jest kapitałem ludzkim. Jeśli w przedsiębiorstwie istnieje podział na Twardy HR oraz Miękki HR, najprawdopodobniej to pracownicy „miękkiego” działu Human Resources będą zajmowali się selekcją kandydatów, rekrutacją, określaniem potrzeb szkoleniowych i dbaniem o odpowiedni poziom motywacji zatrudnionej kadry.

Na czym polega praca HR-owca?

Mamy nadzieję, że już wiesz, iż praca HR-owca to nie tylko przeglądanie CV, wyszukiwanie osób pasujących do danego stanowiska i wirtualny networking. Ze względu na to, że Dział HR to często „prawa ręka szefa”, osoby te mają duży wpływ na życie zawodowe innych ludzi. To one przecież decydują o zrekrutowaniu (lub nie) danej osoby, a więc praca HR-owca wiążę się z ogromną odpowiedzialnością.

Jeśli osoba zatrudniona w Dziale Personalnym ma duże ambicje i chce jak najlepiej wykonywać swoją pracę, powinna mieć szeroką wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, aby „widzieć więcej niż widzą inni”, np. podczas rozmów rekrutacyjnych czy podsumowujących jakiś okres pracy osoby już zatrudnionej. Przydatna będzie również wiedza z zakresu tego, czym dane przedsiębiorstwo się zajmuje (np. jeśli jest to firma produkcyjna, pracownicy działu HR powinny mieć więcej niż podstawową wiedzę na ten temat, aby odpowiednio dobierać szkolenia i kursy dla zatrudnionej kadry). Oczywiście, w tej pracy niezbędne jest doświadczenie! Zazwyczaj, im dłużej pracuje się w Dziale HR, tym lepszym HR-owcem się jest – często nawet bez wykształcenia psychologicznego czy socjologicznego!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: zatrudnienie cudzoziemców | dofinansowanie dla firm | rekrutacje pracowników