Outsourcing

Outsourcing EMAT

To nic innego jak zlecenie realizacji nowych lub dotychczasowych procesów biznesowych firmie zewnętrznej.

Usługi outsourcingu umożliwiają skupienie się na realizacji celów strategicznych, generujących wzrost przychodów, nie rezygnując przy tym z jakości i przejrzystości zleconych funkcji HR.

Korzyści z outsourcingiem:

  • Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej,

  • Zmiana struktury kosztów: z kosztów osobowych na koszty usługowe,

  • Minimalizacja kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia (np. fundusz socjalny, składki na PFRON),

  • Poprawa rentowności firmy,

  • Utrzymanie limitu etatów w strukturach firmy

Rozważasz oddelegowanie procesów biznesowych lub myślisz o zmianie dostawcy usług?

Od ponad 20 lat działamy w branży HR, gwarantując skuteczną współpracę w zakresie outsourcingu. Czy jesteś gotów na efektywne wsparcie? Skontaktuj się ze mną, znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!

Elżbieta Kaszyńska
dyrektor zarządzający

Numer telefonu:

E-mail: