Psychotesty kierowcy

Wykonujemy psychotesty kierowcy zarówno zawodowego, jak i pozostałych osób, które chcą się w ten sposób przebadać. Przeprowadzamy testy dla wszystkich grup kierowców i osób, których praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. EMAT HRC to doświadczona kadra psychologiczna, która zapewnia szybkie, fachowe i rzetelne przeprowadzenie badań. Dysponujemy najlepszej jakości sprzętem i niezbędnymi testami psychologicznymi rekomendowanymi przez „Metodykę psychologicznych badań kierowców”.

Psychotesty Wolsztyn

 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców taxi
 • kierowców zawodowych
 • kandydatów na kierowców kategorii zawodowych – prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)

Badanie psychologiczne dla kierowców skierowanych z powodu:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny

 

Co należy zabrać ze sobą na badania?

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badań psychologicznych jest posiadanie ze sobą:

– dowodu osobistego

– prawa jazdy

– skierowania na badania

– okularów (jeżeli się takowych używa)

MIEJSCE REALIZACJI 64-200 Wolsztyn ul. Dąbrowskiego 1

psycholog transportu

Natalia Szmatuła

Od 2017 roku przeprowadzam badania w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy. Łącznie przebadałam ponad 8 500 tysiąca kierowców oraz operatorów maszyn i ta liczba nieustannie rośnie. Swoją pracą przyczyniam się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz w zakładach pracy, co daje mi największą satysfakcję. Nie wyobrażam sobie, abym mogła pracować w innym miejscu.