Polityka prywatności – emat.com.pl

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, mamy obowiązek poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Dane, które od Ciebie uzyskujemy są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej i krajach Unii Europejskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utrata, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzyć lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

 

Kim jesteśmy?

Emat HRC Elżbieta Matysiak

Ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn

Agencja Zatrudnienia  2448 wpisana do Rejestru Marszałka woj.wielkpolskiego

NIP 9231121062

W dalszej części Polityki Prywatności określana jako Emat HRC

oraz

„Emat” Włodzimierz Matysiak

Ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn

Agencja Zatrudnienia  6769 wpisana do Rejestru Marszałka woj.wielkpolskiego

NIP 9231121062

W dalszej części Polityki Prywatności określana jako „Emat”

 

Emat HRC i „Emat” są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO)

 

Dlaczego, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

 • Przede wszystkim wykorzystujemy Twoje dane dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania naszym klientom.
 • ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, lub jest to niezbędne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek- w takim wypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonana
 • Twoje dane przetwarzamy tylko i wyłącznie za Twoją zgodą udzielaną elektronicznie lub w formie pisemnego oświadczenia
 • Przez okres na jaki wyrazisz zgodę przekazując nam swoje Cv – ale nie dłuższy niż 2 lata od daty wprowadzenia do bazy.
 • w celu prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i zarządzania personelem
 • ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Emat HRC i „Emat”
 • Przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. dane o zatrudnieniu przez okres 50 lat, dane podatkowe przez 5 lat
 • w celu prowadzenia rozliczeń za usługi realizowane względem klientów
 • za usługi rekrutacyjne, za usługi udostępniania pracowników tymczasowych, za usługi outsourcingu, za usługi doradcze
 • przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa i regulowany wewnętrznymi przepisami w firmie klienta
 • w celu realizowania projektów unijnych związanych z aktywizacją, dokształcaniem, przekwalifikowaniem osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy
 • żebyśmy mogli przeprowadzić dla Ciebie cykl szkoleń, znaleźć dla Ciebie ofertę stażową, przeprowadzić egzaminy jeśli tego wymaga projekt w którym bierzesz udział, wystawić Tobie certyfikaty i zaświadczenia
 • przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. 4 lata od daty zakończenia konkretnego projektu.
 • W celu przeprowadzania badań psychotechnicznych jeśli zostałeś na nie do nas skierowany
 • W celu sprawdzenia Twoich kompetencji, predyspozycji i wydania zaświadczenia lub opinii do właściwego organu, który o takie zaświadczenie się ubiega
 • Przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. 20 lat, lub regulowany wewnętrznymi przepisami prawa.
 • przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Emat HRC /„Emat” lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wymienione bez uprzedniego poinformowania  i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

 

Dokładamy szczególnej staranności do :

 • przetwarzania Twoich danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • zbierania konkretnych danych adekwatnych do prawnie uzasadnionych celów
 • przechowywania danych tak aby możliwe było identyfikowanie osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż trwanie Twojej zgody lub nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów
 • przetwarzania danych w sposób bezpieczny, chroniąc przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.
 • Przekazywania Twoich danych (w zależności od tego czego będzie dotyczyła usługa, której przedmiotem będziesz) naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to uprzednio zgodę (rekrutacja), lub przekażemy je w formie zanonimizowanej jeśli nie zdążymy tej zgody otrzymać. Jeśli zostaniesz naszym pracownikiem tymczasowym przekazywać będziemy : imię i nazwisko, datę urodzenia (celem weryfikacji pracownika), okresy zatrudnienia, wysokość oraz częstotliwość wypłat wynagrodzenia, częściowe informacje o przyczynach Twoich ewentualnych nieobecności.

Może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym usługodawcom : lekarzowi medycyny pracy, firmie obsługującej serwer, firmie ubezpieczeniowej – w takiej sytuacji z wszystkimi podmiotami podpisujemy umowę zobowiązującą do zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych.

 • przeszukiwania bazy kandydatów i analizy profili w celu odnalezienia odpowiednich kandydatów do poszczególnych rekrutacji lub ofert biznesowych
 • wdrażania szeregu rozwiązań chroniących twoje dane tj. szyfrowanie danych, stosowanie zapór systemowych (firewall), odpowiedniego zabezpieczania Twoich danych w naszych systemach, ponadto Twoje dane w formie papierowej są trzymane „pod kluczem” i w bliskim sąsiedztwie gaśnicy.
 • weryfikowania tożsamości kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur Emat HRC i „Emat”
 • weryfikowania i monitorowania aktywności w systemach i biurach Emat HRC i „Emat”

 

Pamiętaj, że w czasie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych MASZ PRAWO do: 

 1. otrzymania informacji o pozyskiwaniu danych osobowych,
 2. otrzymania informacji (udzielanych na wniosek pisemny) o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, w jakim celu w jakim zakresie i komu są one udostępniane,
 3. wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych,
 4. sprostowania swoich danych,
 5. „bycia zapomnianym”
 6. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 7. Przenoszenia Twoich danych,
 8. Sprzeciwu,
 9. Niepodleganiu decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
 10. Informowania odpowiednich organów o naruszeniu ochrony danych ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 11. Zgłaszania wszystkich uwag, pytań wątpliwości
 12. na adres mailowy : odo@emat.com.pl
 13. adres korespondencyjny : Emat ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
 14. osobiście w siedzibie placówki lub naszych filiach w Katowicach, Poznaniu, Nowej Soli

 

Wszystkie zgłoszenia traktujemy ze szczególną uwagą i starannie je rozpatrujemy, jednak realizując Twoje zgłoszenie mamy prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości żeby mieć pewność, że nie udostępniamy danych nikomu niepowołanemu.

Musisz wiedzieć, że nie będziemy w stanie zrealizować twoich prośby „od ręki”, dołożymy jednak wszelkich starań aby zrobić to w ciągu miesiąca od momentu wpłynięcia wniosku, skargi itd. i poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach.

Bądź świadom, że używamy plików „cookies”.

Jeśli nie zmieniłeś w ustawieniach swojej przeglądarki kwestii dotyczących „ciasteczek” jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na to byśmy ich używali. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji działania strony internetowej, używamy ich w celu :

 1. dostosowania zawartości strony emat.com.pl do preferencji użytkownika.
 2. Wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych