Zrealizowane projekty unijne

Projekty unijne zrealizowane przez EMAT HRC

Projekty unijne to nasza pasja, a zarazem jedna ze specjalizacji. Pomagamy firmom pozyskać środki z Unii Europejskiej, co doskonale wpływa na ich rozwój oraz przyszłość działalności. Możemy pomóc również Tobie i Twojej firmie. Sprawdź poniżej nasze doświadczenie w tym zakresie i jeśli będziesz zainteresowany współpracą – czekamy na kontakt! Do każdego Klienta podchodzimy całkowicie indywidualnie, ponieważ również Twoja satysfakcja jest dla nas priorytetem!

Przez kilka lat zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Oto niektóre z nich:

Śląski Program Aktywizacji 30+

Cel projektu:

Ułatwienie i zwiększenie szans na zatrudnienie 130 osób w wieku powyżej 30 roku życia bez pracy z województwa śląskiego do 30.11.2018 r.

Realizator projektu: EMAT HRC

Wartość projektu: 1 894 825,20 zł

Wkład EFS: 1 576 574,22 zł

Cel projektu:

Ułatwienie i zwiększenie szans na zatrudnienie 100 osób (w tym 25% osób z niepełnosprawnościami) w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z województwa śląskiego do 30.08.2017 r.

Realizator projektu: EMAT HRC

Wartość projektu: 1 796 275,20 zł

Wkład EFS: 1 679 236,44 zł

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 72 osób z województwa wielkopolskiego, z obszarów wiejskich funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną i nabycie kwalifikacji zawodowych w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Lider projektu: EMAT HRC

Partner projektu: Stowarzyszenie Razem Łatwiej

Wartość projektu: 1 250 235,54 zł

Wkład EFS: 1 062 700,21 zł

– wsparcie dla 60 osób w wieku 45+, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, w terminie od listopada 2013 r. do marca 2015 r.

– wsparcie dla 60 osób bezrobotnych w wieku 18 -27 lat z terenu miast: Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, w terminie od kwietnia 2013 r. do stycznia  2015 r.

– wsparcie dla 75 niezatrudnionych osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności z terenu powiatu m. Gliwice, m. Ruda Śląska, m. Zabrze, w terminie od września 2012 r. do sierpnia  2014 r.

– wsparcie dla 50 osób bezrobotnych z terenu powiatu nowosolskiego, w wieku powyżej 50 lat, w terminie od stycznia 2013 r. do maja 2015 r.

– wsparcie dla 50 osób bezrobotnych z Zabrza, w terminie od czerwca 2014 r. do czerwca  2015 r.

– wsparcie dla 60 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 27 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w terminie od maja 2013 r. do maja  2015 r.

– wsparcie dla 75 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 45+ z terenu powiatu wolsztyńskiego, średzkiego, chodzieskiego, kaliskiego, konińskiego, w terminie od listopada 2011 r. do stycznia 2014 r.

– wsparcie dla 90 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wolsztyńskiego, średzkiego oraz kościańskiego, w terminie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013r.

– wsparcie dla 16 bezrobotnych z terenu gminy Kożuchów, w terminie od marca 2010r. do sierpnia 2010 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą! Wyszukanie dostępnych źródeł dofinansowania:

 • dotacje ze środków Budżetu Państwa
 • dotacje ze środków Unii Europejskiej

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 • opracowanie danych statystycznych oraz specjalistycznych badań rynkowych uzasadniających potrzebę realizacji projektu
 • pomoc w przygotowaniu koncepcji realizacji założonych przedsięwzięć
 • pomoc w opracowaniu szczegółowego budżetu oraz harmonogramu
 • sporządzenie kompletu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe

Projekty unijne – Realizacja projektu:

 • zarządzanie przedsięwzięciem
 • specjalistyczna pomoc w realizacji projektu
 • doradztwo merytoryczne i finansowe
 • rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem merytorycznym
 • rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem finansowym
 • monitoring i ewaluacja
 • outsourcing części lub całości zadań (m. in. promocja, rekrutacja, szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy)

Szukasz dofinansowania do szkoleń?

Zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), KFS i innych źródeł dofinansowania. Oferuję kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, gwarantując sukces i zadowolenie!

Barbara Pituła-Janecka
specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Numer telefonu:

E-mail: