Aktywna integracja
w powiecie wschowskim – II edycja

Aktywna integracja w powiecie wschowskim – II edycja

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w partnerstwie z firmą EMAT HRC.

W wyniku przesunięć w harmonogramie wynikających z pandemii Covid-19 realizacja projektu została wydłużona do 31-05-2022.
Działania partnera EMAT zakończyły się w roku 2021.

Cel projektu

 • Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 66 mieszkańców Powiatu Wschowskiego, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych.

Kto może być uczestnikiem projektu?

 • osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich Uczestników. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i również zawodowej m.in.:

 • poradnictwo specjalistyczne
 • warsztaty kształtujące kompetencje społeczne
 • warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy integracyjne
 • prawo jazdy kat. B, zajęcia komputerowe itp.
 • inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcprwschowa@o2.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszych usługach?

Sprawdź!