Dofinansowania

Dofinansowania dla firm 鈥 cel us艂ugi

Dofinansowania dla firm to us艂uga oferuj膮ca pomoc przedsi臋biorstwom w uzyskaniu 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j, inwestycje lub inne potrzeby operacyjne.

Nasz zesp贸艂 specjalist贸w zajmuje si臋 kompleksowym doradztwem, analiz膮 potrzeb klienta oraz przygotowaniem profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej.
Dzi臋ki naszym us艂ugom firmy mog膮 skorzysta膰 z r贸偶norodnych 藕r贸de艂 finansowania, takich jak dotacje, kredyty preferencyjne czy programy pomocowe. Naszym celem jest wsparcie klient贸w w maksymalizacji szans na otrzymanie potrzebnych 艣rodk贸w oraz zapewnienie im p艂ynno艣ci finansowej potrzebnej do osi膮gni臋cia sukcesu biznesowego.

Poznaj nasze mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w!

Akademia Menad偶era HR

ZUS

KFS

BUR

HoReCa 2024

Istnieje wiele r贸偶nych rodzaj贸w聽dofinansowa艅聽dost臋pnych聽
dla firm. Oto kilka z nich:

 • Dofinansowania聽na rozw贸j i inwestycje

Dofinansowania聽na rozw贸j i inwestycje pozwalaj膮 firmom na zdobycie kapita艂u na rozbudow臋, modernizacj臋 infrastruktury, zakup nowoczesnego sprz臋tu czy rozpocz臋cie nowego projektu. To doskona艂y spos贸b na zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci i efektywno艣ci dzia艂alno艣ci gospodarczej.

 • Dofinansowania聽na badania i rozw贸j

Te dofinansowania pomog膮 firmom zrealizowa膰 projekty badawcze, rozwija膰 innowacyjne produkty i us艂ugi oraz zwi臋ksza膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰 na rynku.

 • Dofinansowania聽na szkolenia pracownik贸w

Wiedza i umiej臋tno艣ci pracownik贸w s膮 kluczowe dla sukcesu firmy.聽Dofinansowania聽na szkolenia pozwalaj膮 inwestowa膰 w rozw贸j kadry, co przek艂ada si臋 na wydajno艣膰 i jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug.

 • Dofinansowania聽ekologiczne

W obecnych czasach coraz wi臋kszy nacisk k艂adzie si臋 na zr贸wnowa偶ony rozw贸j i ochron臋 艣rodowiska.聽Dofinansowania聽ekologiczne wspieraj膮 firmy w realizacji projekt贸w maj膮cych na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej, redukcj臋 emisji CO2 czy te偶 wprowadzenie innowacyjnych rozwi膮za艅 ekologicznych.

W ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych (RPO) istniej膮 schematy dystrybucji 艣rodk贸w z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania, oparte na podej艣ciu popytowym, co pozwala na szybkie i samodzielne wybranie przez przedsi臋biorc臋 finansowania i dopasowanie do jego potrzeb rozwojowych. Takie podej艣cie popytowe jest wdra偶ane na dw贸ch poziomach: krajowym oraz regionalnym. Pierwszy realizowany jest z wykorzystaniem Bazy Us艂ug Rozwojowych (BUR). Drugi dotyczy dystrybucji 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsi臋biorstw i realizowany jest w 14 wojew贸dztwach (bez mazowieckiego i pomorskiego).

W Bazie Us艂ug Rozwojowych widniej膮 us艂ugi, na kt贸re mikro, ma艂y i 艣redni przedsi臋biorca (MM艢P) mo偶e otrzyma膰 dofinansowanie w ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych. Kategorie us艂ug rozwojowych, na kt贸re mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie to: biznes, zdrowie i medycyna, informatyka i telekomunikacja, prawo jazdy, finanse i bankowo艣膰, techniczne, j臋zyki, prawo i administracja. W bazie mo偶e znale藕膰 si臋 ka偶da certyfikowana instytucja, kt贸ra 艣wiadczy us艂ugi w obszarze szkole艅 i doradztwa. Takie聽dofinansowanie dla firm聽w ramach Podmiotowych System贸w Finansowania, mog膮 otrzyma膰 wy艂膮cznie mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa (MM艢P).

 • Dok艂adne zrozumienie swoich potrzeb

Przedsi臋biorcy powinni dok艂adnie zrozumie膰, na jakie cele chc膮 pozyska膰聽dofinansowanie. To kluczowy krok, kt贸ry pozwala okre艣li膰 odpowiednie 藕r贸d艂a finansowania.

 • Szukanie odpowiednich 藕r贸de艂 finansowania

Istnieje wiele instytucji i program贸w oferuj膮cych聽dofinansowania dla firm. Nale偶y dok艂adnie przeanalizowa膰 dost臋pne mo偶liwo艣ci i wybra膰 te, kt贸re najlepiej odpowiadaj膮 konkretnym potrzebom.

 • Przygotowanie wniosku

Wniosek o聽dofinansowanie聽powinien by膰 starannie przygotowany. Warto skorzysta膰 z pomocy ekspert贸w, kt贸rzy pomog膮 w jego sporz膮dzeniu i zwi臋kszeniu szans na uzyskanie dofinansowania.

 • Monitorowanie i raportowanie

Po uzyskaniu dofinansowania聽nale偶y systematycznie monitorowa膰 post臋p projektu i regularnie raportowa膰 o jego realizacji. To kluczowe dzia艂ania, kt贸re pozwalaj膮 zachowa膰 transparentno艣膰 i wiarygodno艣膰 wobec instytucji finansuj膮cych.

 • Warto zainteresowa膰 si臋 mo偶liwo艣ciami聽dofinansowania firm聽w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Realizowane b臋d膮 programy na poziomie krajowym i regionalnym. Wi臋kszo艣膰 z nich to kontynuacja program贸w z perspektywy finansowej na lata 2014 鈥 2020.

  W ramach nowej perspektywy finansowej 2021 鈥 2027 program贸w regionalnych, przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y uzyska膰 wi臋c wsparcie m.in. na: szkolenia, doradztwo oraz studia dla pracownik贸w, a tak偶e szkolenia i doradztwo dla w艂a艣cicieli i kadry zarz膮dzaj膮cej przedsi臋biorstw. Inwestowanie w potencja艂 ludzki z pewno艣ci膮 zwi臋kszy te偶 potencja艂 innowacyjny, a tak偶e pozwoli na wzrost konkurencyjno艣ci mikro, ma艂ych i 艣rednich firm.

  Nowa perspektywa unijna mo偶e sta膰 si臋 now膮 perspektyw膮 dla聽dofinansowania聽Twojej聽firmy. Mo偶emy w tym mie膰 sw贸j udzia艂.

Szukasz dofinansowania do szkole艅?

Zajmuje si臋 pozyskiwaniem dofinansowania na us艂ugi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Us艂ug Rozwojowych (BUR), KFS i innych 藕r贸de艂 dofinansowania. Oferuj臋 kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, gwarantuj膮c sukces i zadowolenie!

Barbara Pitu艂a-Janecka
specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Numer telefonu:

E-mail: