Dofinansowania

Dofinansowania dla firm – cel usługi

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu jest procesem złożonym. Niejednokrotnie wymaga on sporządzenia złożonej dokumentacji, która wynika wprost z ogłaszanego naboru i regulaminu konkursu. Jest to zazwyczaj wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, biznesplan wraz z analizą wykonalności technicznej oraz inne załączniki, które bezpośrednio łączą się z charakterem projektu. W związku z tym nasza praca obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo – ekonomiczne oraz środowiskowe, pozwalające na pozyskiwanie dofinansowania dla firm. Przygotowanie dokumentacji, niezbędnej do podjęcia procesu pozyskiwania dofinansowania dla firm jest rozpoczynane po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Część danych, takich jak sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej projektu, dlatego należy pamiętać, że dla sprawnego przygotowania dokumentacji pozwalającej na dofinansowanie dla firm ważna jest Państwa współpraca.

 

Dofinansowanie dla firm – do kogo kierowana jest ta usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach realizację projektów „miękkich” lub inwestycyjnych w szczególności tych, którzy będą potrzebowali zewnętrznego finansowania, takiego jak: dofinansowanie dla firm, pochodzące ze źródeł unijnych, rządowych lub prywatnych.

Dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Pozyskiwanie środków w ramach nowej perspektywy unijnej. Właśnie tak zdobywamy dofinansowania dla naszych klientów.

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz innych środków możliwych do podjęcia z różnych źródeł dofinansowania, jak banki, fundacje, programy rządowe, czy unijne. Działając w różnych branżach oraz przygotowując projekty i związaną z tym niezbędną dokumentację zdobywamy dofinansowania dla firm.

Rodzaje dofinansowań dla firm

Istnieje wiele różnych rodzajów dofinansowań dostępnych dla firm. Oto kilka z nich:

  • Dofinansowania na rozwój i inwestycje

Dofinansowania na rozwój i inwestycje pozwalają firmom na zdobycie kapitału na rozbudowę, modernizację infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu czy rozpoczęcie nowego projektu. To doskonały sposób na zwiększenie konkurencyjności i efektywności działalności gospodarczej.

  • Dofinansowania na badania i rozwój

Te dofinansowania pomogą firmom zrealizować projekty badawcze, rozwijać innowacyjne produkty i usługi oraz zwiększać swoją konkurencyjność na rynku.

  • Dofinansowania na szkolenia pracowników

Wiedza i umiejętności pracowników są kluczowe dla sukcesu firmy. Dofinansowania na szkolenia pozwalają inwestować w rozwój kadry, co przekłada się na wydajność i jakość świadczonych usług.

  • Dofinansowania ekologiczne

W obecnych czasach coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Dofinansowania ekologiczne wspierają firmy w realizacji projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji CO2 czy też wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Jak skorzystać z dofinansowań dla firm?

  • Dokładne zrozumienie swoich potrzeb

Przedsiębiorcy powinni dokładnie zrozumieć, na jakie cele chcą pozyskać dofinansowanie. To kluczowy krok, który pozwala określić odpowiednie źródła finansowania.

  • Szukanie odpowiednich źródeł finansowania

Istnieje wiele instytucji i programów oferujących dofinansowania dla firm. Należy dokładnie przeanalizować dostępne możliwości i wybrać te, które najlepiej odpowiadają konkretnym potrzebom.

  • Przygotowanie wniosku

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie przygotowany. Warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą w jego sporządzeniu i zwiększeniu szans na uzyskanie dofinansowania.

  • Monitorowanie i raportowanie

Po uzyskaniu dofinansowania należy systematycznie monitorować postęp projektu i regularnie raportować o jego realizacji. To kluczowe działania, które pozwalają zachować transparentność i wiarygodność wobec instytucji finansujących.

Z dofinansowania dla firm warto skorzystać, gdyż da to przewagę na rynku i zwiększy konkurencyjność. W niektórych przypadkach to nawet być albo nie być dla biznesu. Dlatego dobrze napisany wniosek, podparty merytoryczną wiedzą i doświadczeniem pozwoli na pozyskanie środków dla firmy.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) istnieją schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania, oparte na podejściu popytowym, co pozwala na szybkie i samodzielne wybranie przez przedsiębiorcę finansowania i dopasowanie do jego potrzeb rozwojowych. Takie podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym. Pierwszy realizowany jest z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Drugi dotyczy dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw i realizowany jest w 14 województwach (bez mazowieckiego i pomorskiego).

W Bazie Usług Rozwojowych widnieją usługi, na które mikro, mały i średni przedsiębiorca (MMŚP) może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Kategorie usług rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie to: biznes, zdrowie i medycyna, informatyka i telekomunikacja, prawo jazdy, finanse i bankowość, techniczne, języki, prawo i administracja. W bazie może znaleźć się każda certyfikowana instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. Takie dofinansowanie dla firm w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania, mogą otrzymać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP).

Warto zainteresować się możliwościami dofinansowania firm w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Realizowane będą programy na poziomie krajowym i regionalnym. Większość z nich to kontynuacja programów z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 programów regionalnych, przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać więc wsparcie m.in. na: szkolenia, doradztwo oraz studia dla pracowników, a także szkolenia i doradztwo dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Inwestowanie w potencjał ludzki z pewnością zwiększy też potencjał innowacyjny, a także pozwoli na wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich firm.

Nowa perspektywa unijna może stać się nową perspektywą dla dofinansowania Twojej firmy. Możemy w tym mieć swój udział.

emat

Barbara Pituła-Janecka

Specjalista i doświadczony praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania biznes planów, raportów, analiz dla MŚP. Z tematyką funduszy unijnych związana od początku ich dostępności w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych koncentrując się na osiąganiu celów projektów, kwalifikowalności wydatków oraz właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Numer telefonu:

+48 513 465 197

Email:

Dofinansowania

Dofinansowania dla firm – cel usługi

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu jest procesem złożonym. Niejednokrotnie wymaga on sporządzenia złożonej dokumentacji, która wynika wprost z ogłaszanego naboru i regulaminu konkursu. Jest to zazwyczaj wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, biznesplan wraz z analizą wykonalności technicznej oraz inne załączniki, które bezpośrednio łączą się z charakterem projektu. W związku z tym nasza praca obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo – ekonomiczne oraz środowiskowe, pozwalające na pozyskiwanie dofinansowania dla firm. Przygotowanie dokumentacji, niezbędnej do podjęcia procesu pozyskiwania dofinansowania dla firm jest rozpoczynane po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Część danych, takich jak sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej projektu, dlatego należy pamiętać, że dla sprawnego przygotowania dokumentacji pozwalającej na dofinansowanie dla firm ważna jest Państwa współpraca.

Dofinansowanie dla firm – do kogo kierowana jest ta usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach realizację projektów „miękkich” lub inwestycyjnych w szczególności tych, którzy będą potrzebowali zewnętrznego finansowania, takiego jak: dofinansowanie dla firm, pochodzące ze źródeł unijnych, rządowych lub prywatnych.

 

Dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Pozyskiwanie środków w ramach nowej perspektywy unijnej. Właśnie tak zdobywamy dofinansowania dla naszych klientów. 

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz innych środków możliwych do podjęcia z różnych źródeł dofinansowania, jak banki, fundacje, programy rządowe, czy unijne. Działając w różnych branżach oraz przygotowując projekty i związaną z tym niezbędną dokumentację zdobywamy dofinansowania dla firm.

Z dofinansowania dla firm warto skorzystać, gdyż da to przewagę na rynku i zwiększy konkurencyjność. W niektórych przypadkach to nawet być albo nie być dla biznesu. Dlatego dobrze napisany wniosek, podparty merytoryczną wiedzą i doświadczeniem pozwoli na pozyskanie środków dla firmy.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) istnieją schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania, oparte na podejściu popytowym, co pozwala na szybkie i samodzielne wybranie przez przedsiębiorcę finansowania i dopasowanie do jego potrzeb rozwojowych. Takie podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym. Pierwszy realizowany jest z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Drugi dotyczy dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw i realizowany jest w 14 województwach (bez mazowieckiego i pomorskiego).

W Bazie Usług Rozwojowych widnieją usługi, na które mikro, mały i średni przedsiębiorca (MMŚP) może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Kategorie usług rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie to: biznes, zdrowie i medycyna, informatyka i telekomunikacja, prawo jazdy, finanse i bankowość, techniczne, języki, prawo i administracja. W bazie może znaleźć się każda certyfikowana instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. Takie dofinansowanie dla firm w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania, mogą otrzymać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP).

Warto zainteresować się możliwościami dofinansowania firm w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Realizowane będą programy na poziomie krajowym i regionalnym. Większość z nich to kontynuacja programów z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 programów regionalnych, przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać więc wsparcie m.in. na: szkolenia, doradztwo oraz studia dla pracowników, a także szkolenia i doradztwo dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Inwestowanie w potencjał ludzki z pewnością zwiększy też potencjał innowacyjny, a także pozwoli na wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich firm.

Nowa perspektywa unijna może stać się nową perspektywą dla dofinansowania Twojej firmy. Możemy w tym mieć swój udział.

Barbara Pituła-Janecka

Specjalista i doświadczony praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania biznes planów, raportów, analiz dla MŚP. Z tematyką funduszy unijnych związana od początku ich dostępności w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych koncentrując się na osiąganiu celów projektów, kwalifikowalności wydatków oraz właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.