Akademia Menadżera HR

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwo każdej wielkości z wyjątkiem jednoosobowych działalności
gospodarczych

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania

 • średni koszt wsparcia na pracownika firmy nie może przekroczyć 15 649,45 zł,
 • wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu,
 • w przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty.


Wkład własny przedsiębiorcy -refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

Kompetencje profesjonalne​
 • zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

 • wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy

 • budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

 • zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

 • zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

 • umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

 • wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

 • zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami
  rynku pracy
Cyfryzacja lub wykorzystanie technologii
 • digital – wykorzystanie narzędzi i systemów informatycznych (ICT) w obszarze HR

 • analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

 • zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

 • przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

 • zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

 • orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych
Orientacja biznesowa i strategiczna
 • przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

 • zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

 • orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

Szukasz dofinansowania do szkoleń?

Zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), KFS i innych źródeł dofinansowania. Oferuję kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, gwarantując sukces i zadowolenie!

Barbara Pituła-Janecka
specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Numer telefonu:

E-mail: