Rekrutacja stała

Czym właściwie jest rekrutacja pracowników?

Rekrutacja to najprościej mówiąc proces, którego celem jest obsadzenie wolnych stanowisk pracy w danej firmie. Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji pozwala wybrać najodpowiedniejszego pracownika na konkretne stanowisko. Rekrutacja nie polega tylko na tym, aby znaleźć potencjalnych kandydatów na pracowników, ale pozwala na wybranie tych, którzy najlepiej będą sprawdzać się na danym stanowisku, przez to, że spełniają konkretne wymagania do pracy i idealnie wpisują się w aktualny zespół. Rekrutacja pracowników jest procesem złożonym, który wymaga odpowiedniego zaplanowania poszczególnych etapów. Przed podjęciem decyzji o jej uruchomieniu należy zastanowić się, które źródła pozyskiwania kandydatów: rekrutacja wewnątrz firmy, czy nabór zewnętrzny będzie optymalnym rozwiązaniem. Jednak bez względu na wybór należy pamiętać, że istotną kwestią jest także odpowiednie przygotowanie ogłoszenia. Forma ogłoszenia, treść, ilość i jakość informacji zawarta w ogłoszeniu, warunkują sukces w rekrutacji pracowników, tak samo jak kanały, za pomocą których komunikujemy, że prowadzimy rekrutację pracowników. Nie można pominąć tego elementu, ponieważ od tego zależy, do jakich kandydatów trafi ogłoszenie. Dobrze przemyślana i przygotowana oferta jest połową sukcesu rekrutacji pracowników do firmy.

Od rekrutacji tymczasowej pracowników wyróżnia ją kilka ważnych elementów. Podstawową i najważniejszą różnicą jest kwestia umowy. W obu przypadkach obowiązywać może umowa o pracę – odmienny jest jednak podmiot zatrudniający. W przypadku rekrutacji stałej pracowników pracodawcą jest bezpośrednio nasz Klient. W pracy tymczasowej zazwyczaj są to agencje pracy tymczasowej, które oddelegowują kandydata do pracy na rzecz Klienta. Kolejną ważną różnicę stanowi również okres wypowiedzenia, który mimo zatrudniania w przypadku rekrutacji stałej i tymczasowej na umowę o pracę jest różny. Osoby zatrudnione w modelu pracy tymczasowej, których okres zatrudnienia jest krótszy lub równy dwa tygodnie, obowiązuje termin wypowiedzenia wynoszący trzy dni. W przypadku rekrutacji stałej umowy zawierane są na dłuższy czas i minimalny okres wypowiedzenia wynosi tydzień (w przypadku umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres dłuższy niż dwa tygodnie i krótszy niż trzy miesiące).

Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań w prowadzeniu rekrutacji stałej jest czas pozyskania wykwalifikowanego pracownika. Nasi Klienci dzięki współpracy z nami, oszczędzają zasoby oraz czas niezbędny do przeprowadzenia podstawowych procesów selekcji i rekrutacji pracowników, czego efektem są realne oszczędności nakładów i możliwość skupienia uwagi na rozmowach już ze zweryfikowanymi kandydatami na dane stanowisko.

Rekrutacja stała to rodzaj usługi, której głównym celem jest znalezienie wykwalifikowanego kandydata na określone stanowisko. Pozyskiwanie wartościowych pracowników należy do niełatwych zadań. Głównym celem stałej rekrutacji jest więc znalezienie kandydata, który charakteryzuje się odpowiednimi kompetencjami i ma ściśle określone kwalifikacje. Rekrutacja często dotyczy kluczowych dla prosperowania firmy stanowisk. Rekrutacja stała w większości dotyczy stanowisk średniego i wyższego szczebla.
Rekrutacja stała pozwala na znalezienie odpowiednich pracowników, którzy są odpowiednio dopasowani do stanowiska. Głównym założeniem rekrutacji pracowników jest dobór osób z wymaganymi kompetencjami i kwalifikacjami. Kandydaci to osoby zaufane, zmotywowane i wartościowe. Pracodawca oszczędza czas i trud, który musiałby poświęcić na przeprowadzanie procesu rekrutacji. Oszczędza również nakłady finansowe, przeznaczone na pozyskiwanie nowych pracowników.
Podczas rekrutacji stałej pracownik nawiązuje bezpośrednią współpracę z pracodawcą. Niepotrzebna jest ingerencja agencji pracy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą buduje pozytywne relacje w firmie, co wpływa na atmosferę. Kolejnym ważnym atutem rekrutacji pracowników w ramach stałej współpracy jest stabilizacja. Umowy są podpisywane na długi okres, dzięki czemu pracownik zyskuje spokój ducha. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii wypowiedzenia. Stałe zatrudnienie zapewnia minimum tygodniowy okres wypowiedzenia, który rośnie wraz ze stażem pracy. Daje to komfort psychiczny pracownikom, w przypadku końca współpracy.
Współpraca z nami to przede wszystkim ustalenie kluczowych wymagań. Osoba, której Państwo poszukują musi odpowiadać Państwa oczekiwaniom, dlatego należy je skonkretyzować. Po ustaleniu Państwa wymagań dobierzemy idealną osobę na określone stanowisko. Szczegółowo zdefiniowane stanowisko ułatwia etap selekcji i pozwala na szybsze dotarcie do najlepszych kandydatów. Oprócz rekrutacji pracowników oferujemy również możliwość podniesienia kompetencji już zatrudnionych osób. Nasze szkolenia realnie wpłyną na funkcjonowanie Państwa firmy oraz zadowolenie pracowników.

Anna Hoza

Rekrutacje oraz obszar HR to jej zamiłowanie i pasja. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych przede wszystkim średniego szczebla. Wspiera klientów EMAT w pozyskiwaniu unikalnych talentów. Entuzjastka kapitału ludzkiego i budowania długotrwałych relacji. Drogi kontrahencie – z chęcią Cię poznam i porozmawiam o wspólnych projektach. Kandydacie – zapraszam Cię do wspólnego dialogu. Chodź – skutecznie przeprowadzę Cię przez proces rekrutacji

Numer telefonu:

+48 513 463 572

Email:

Rekrutacja stała

Czym właściwie jest rekrutacja pracowników?

Rekrutacja to najprościej mówiąc proces, którego celem jest obsadzenie wolnych stanowisk pracy w danej firmie. Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji pozwala wybrać najodpowiedniejszego pracownika na konkretne stanowisko. Rekrutacja nie polega tylko na tym, aby znaleźć potencjalnych kandydatów na pracowników, ale pozwala na wybranie tych, którzy najlepiej będą sprawdzać się na danym stanowisku, przez to, że spełniają konkretne wymagania do pracy i idealnie wpisują się w aktualny zespół. Rekrutacja pracowników jest procesem złożonym, który wymaga odpowiedniego zaplanowania poszczególnych etapów. Przed podjęciem decyzji o jej uruchomieniu należy zastanowić się, które źródła pozyskiwania kandydatów: rekrutacja wewnątrz firmy, czy nabór zewnętrzny będzie optymalnym rozwiązaniem. Jednak bez względu na wybór należy pamiętać, że istotną kwestią jest także odpowiednie przygotowanie ogłoszenia. Forma ogłoszenia, treść, ilość i jakość informacji zawarta w ogłoszeniu, warunkują sukces w rekrutacji pracowników, tak samo jak kanały, za pomocą których komunikujemy, że prowadzimy rekrutację pracowników. Nie można pominąć tego elementu, ponieważ od tego zależy, do jakich kandydatów trafi ogłoszenie. Dobrze przemyślana i przygotowana oferta jest połową sukcesu rekrutacji pracowników do firmy.

Od rekrutacji tymczasowej pracowników wyróżnia ją kilka ważnych elementów. Podstawową i najważniejszą różnicą jest kwestia umowy. W obu przypadkach obowiązywać może umowa o pracę – odmienny jest jednak podmiot zatrudniający. W przypadku rekrutacji stałej pracowników pracodawcą jest bezpośrednio nasz Klient. W pracy tymczasowej zazwyczaj są to agencje pracy tymczasowej, które oddelegowują kandydata do pracy na rzecz Klienta. Kolejną ważną różnicę stanowi również okres wypowiedzenia, który mimo zatrudniania w przypadku rekrutacji stałej i tymczasowej na umowę o pracę jest różny. Osoby zatrudnione w modelu pracy tymczasowej, których okres zatrudnienia jest krótszy lub równy dwa tygodnie, obowiązuje termin wypowiedzenia wynoszący trzy dni. W przypadku rekrutacji stałej umowy zawierane są na dłuższy czas i minimalny okres wypowiedzenia wynosi tydzień (w przypadku umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres dłuższy niż dwa tygodnie i krótszy niż trzy miesiące).

Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań w prowadzeniu rekrutacji stałej jest czas pozyskania wykwalifikowanego pracownika. Nasi Klienci dzięki współpracy z nami, oszczędzają zasoby oraz czas niezbędny do przeprowadzenia podstawowych procesów selekcji i rekrutacji pracowników, czego efektem są realne oszczędności nakładów i możliwość skupienia uwagi na rozmowach już ze zweryfikowanymi kandydatami na dane stanowisko.

Rekrutacja stała to rodzaj usługi, której głównym celem jest znalezienie wykwalifikowanego kandydata na określone stanowisko. Pozyskiwanie wartościowych pracowników należy do niełatwych zadań. Głównym celem stałej rekrutacji jest więc znalezienie kandydata, który charakteryzuje się odpowiednimi kompetencjami i ma ściśle określone kwalifikacje. Rekrutacja często dotyczy kluczowych dla prosperowania firmy stanowisk. Rekrutacja stała w większości dotyczy stanowisk średniego i wyższego szczebla.
Rekrutacja stała pozwala na znalezienie odpowiednich pracowników, którzy są odpowiednio dopasowani do stanowiska. Głównym założeniem rekrutacji pracowników jest dobór osób z wymaganymi kompetencjami i kwalifikacjami. Kandydaci to osoby zaufane, zmotywowane i wartościowe. Pracodawca oszczędza czas i trud, który musiałby poświęcić na przeprowadzanie procesu rekrutacji. Oszczędza również nakłady finansowe, przeznaczone na pozyskiwanie nowych pracowników.
Podczas rekrutacji stałej pracownik nawiązuje bezpośrednią współpracę z pracodawcą. Niepotrzebna jest ingerencja agencji pracy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą buduje pozytywne relacje w firmie, co wpływa na atmosferę. Kolejnym ważnym atutem rekrutacji pracowników w ramach stałej współpracy jest stabilizacja. Umowy są podpisywane na długi okres, dzięki czemu pracownik zyskuje spokój ducha. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii wypowiedzenia. Stałe zatrudnienie zapewnia minimum tygodniowy okres wypowiedzenia, który rośnie wraz ze stażem pracy. Daje to komfort psychiczny pracownikom, w przypadku końca współpracy.
Współpraca z nami to przede wszystkim ustalenie kluczowych wymagań. Osoba, której Państwo poszukują musi odpowiadać Państwa oczekiwaniom, dlatego należy je skonkretyzować. Po ustaleniu Państwa wymagań dobierzemy idealną osobę na określone stanowisko. Szczegółowo zdefiniowane stanowisko ułatwia etap selekcji i pozwala na szybsze dotarcie do najlepszych kandydatów. Oprócz rekrutacji pracowników oferujemy również możliwość podniesienia kompetencji już zatrudnionych osób. Nasze szkolenia realnie wpłyną na funkcjonowanie Państwa firmy oraz zadowolenie pracowników.
Anna Hoza

Rekrutacje oraz obszar HR to jej zamiłowanie i pasja. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych przede wszystkim średniego szczebla. Wspiera klientów EMAT w pozyskiwaniu unikalnych talentów. Entuzjastka kapitału ludzkiego i budowania długotrwałych relacji. Drogi kontrahencie – z chęcią Cię poznam i porozmawiam o wspólnych projektach. Kandydacie – zapraszam Cię do wspólnego dialogu. Chodź – skutecznie przeprowadzę Cię przez proces rekrutacji