Badanie psychologiczne na broń

Celem badan psychologicznych na broń jest wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do posiadania lub posługiwania się bronią.

Dla kogo jest badanie na broń?

 • osoby posługujące się bronią (broń: sportowa, myśliwska, do obrony, kolekcjonerska, pneumatyczna)
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • straż leśna
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony

Badanie psychologiczne na broń obejmuje:

 • Ocenę poziomu sprawności intelektualnej
 • Ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • Ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

MIEJSCE REALIZACJI 64-200 Wolsztyn ul. Dąbrowskiego 1

Elżbieta Matysiak

Elżbieta Matysiak

Psycholog uprawniony

Numer telefonu:

+48 68 347 35 00

Email:

Badanie psychologiczne na broń

Celem badan psychologicznych na broń jest wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do posiadania lub posługiwania się bronią.

Dla kogo jest badanie na broń?
 • osoby posługujące się bronią (broń: sportowa, myśliwska, do obrony, kolekcjonerska, pneumatyczna)
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • straż leśna
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony
Badanie psychologiczne na broń obejmuje:
 • Ocenę poziomu sprawności intelektualnej
 • Ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • Ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

MIEJSCE REALIZACJI 64-200 Wolsztyn ul. Dąbrowskiego 1

Elżbieta Matysiak
Elżbieta Matysiak

Psycholog uprawniony