Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja Twojego pobytu stanie się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, a w zamian zadbamy o legalny status zatrudnienia cudzoziemca. Oferujemy kompleksową pomoc oraz wsparcie, dzięki którym będziesz mógł bezpiecznie korzystać z wszystkich korzyści płynących z legalnego pobytu.

Pomożemy Ci uzyskać niezbędne dokumenty!

 • Zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu)
  • Umożliwia przebywanie na terytorium Polski przez okres do 3 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu.
  • Wydawane m.in. ze względu na: wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, studia, połączenie z rodziną.

 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 • Karty Polaka
  • Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni szereg pewnych warunków.

 • numer PESEL, meldunek
 • Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Chcesz zaoszczędzić czas, mając pewność, że Twoje zapytanie trafi do właściwej osoby?

Odpowiadam za ten kluczowy moment, gwarantując sprawną obsługę i efektywne przekierowywanie spraw.

Aleksandra Franz
rekruter i koordynator pracowników tymczasowych

Numer telefonu:

E-mail: