Akademia Menadżera MŚP

akademia menadżera emat

Akademia Menadżera MŚP

Dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców!

 

Cel programu

Celem konkursu Akademia Menadżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej.  Dzięki temu możemy wybrać dla was odpowiednie szkolenie i pozyskać dofinansowanie aż do 80%!

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Kapitał z programy „Akademia Menadżera” możesz przeznaczyć na usługi doradcze oraz szkolenia z BUR (Baza Usług Rozwojowych), które pozwolą Ci:

  1. Zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
  2. Przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Środki może pozyskać każde mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo planujące:

  • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia;

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Chcesz zgłosić się do projektu? Wystarczy, że napiszesz do nas. Formularze i wszelkie formalności wypełnimy za ciebie!

 

Ile możesz otrzymać w programie Akademia Menadżera?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Wysokość dofinansowania zależy od regionu oraz wielkości przedsiębiorstwa.

 

Skontaktuj się z nami i otrzymaj dofinansowanie

 

kinga chilińska emat hrc

 Osoba kontaktowa:

 Kinga Chilińska
 Specjalista ds. szkoleń
504 407 532
 k.chilinska@emat.com.pl

 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych