Szkoła EMAT

Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa
w Wolsztynie

Witamy na stronie poświęconej szkole policealnej EMAT ze specjalizacją
„Opiekun osoby starszej” (kod zawodu 341202). Nasze społeczeństwo stale się starzeje, co skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy potrafią świadczyć kompleksową opiekę nad osobami starszymi. Nasza szkoła policealna jest miejscem, gdzie kształcimy przyszłych opiekunów, dostarczając im nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego i empatycznego świadczenia opieki.

Podczas nauki w naszej szkole uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę medyczną z zakresu opieki nad osobami starszymi, ale również rozwijają umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, które są kluczowe w pracy z seniorami. Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła stanowi doskonałe miejsce do rozwoju zawodowego dla tych, którzy pragną poświęcić się opiece nad osobami starszymi.

Nabór zimowy zakończony 15 lutego!
Zawód – Opiekun osoby starszej
 • oferta dla absolwentów szkół średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do
  organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie – SPO.02 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie
  podopiecznej,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe (140 godzin).
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
 • podstawy pomocy społecznej,
 • diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych osoby starszej,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej,
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej,
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej,
 • język obcy zawodowy,
 • praktyka zawodowa.
Dla kogo jest ten kierunek?

W dobie starzejącego się społeczeństwa nie tylko w Polsce ale i całej Europie jest to
kierunek mający ogromny potencjał na rynku pracy. To ścieżka kariery dla tych, którzy nie
boją się opiekować osobami starszymi i często schorowanymi. To kierunek dla osób
empatycznych, troskliwych i cierpliwych. Jeżeli chcesz mieć na co dzień kontakt z drugim
człowiekiem, ten kierunek jest dla Ciebie.

Czego uczysz się na zajęciach?
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej
  wynikających również z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, środowiskiem lokalnym osoby starszej, możliwości wykorzystywania zasobów
 • indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego
  w pracy z osobą starszą,
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej również w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym
Jak długo trwa nauka?
2 lata (IV semestry)
Co po szkole?

Absolwenci kierunku Opiekun osoby starszej będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach
spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy
społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w
domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach
działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów
„międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i
zagranicą.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPO.02 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej – egzamin
zdawany na koniec IV semestru.

Wymagania zapisowe na kierunku
opiekun osoby starszej:
 • pełnoletność

   

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

   

Do zapisu na kierunek będziesz potrzebować też:

 

 • zaświadczenia lekarskiego

   

 • 2 fotografie do legitymacji

   

 • kwestionariusz

Jak zostać słuchaczem?

Zostań słuchaczem Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunku „Opiekun osoby starszej”

Wystarczy że:

Zadzwonisz do sekretariatu szkoły:

Odwiedzisz nasz sekretariat:

ul. Dąbrowskiego 1, Wolsztyn