Projekty unijne zrealizowane przez EMAT HRC

projekty unijne zrealizowane

Projekty unijne zrealizowane przez EMAT HRC

Projekty unijne to nasza pasja, a zarazem jedna ze specjalizacji. Pomagamy firmom pozyskać środki z Unii Europejskiej, co doskonale wpływa na ich rozwój oraz przyszłość działalności. Możemy pomóc również Tobie i Twojej firmie. Sprawdź poniżej nasze doświadczenie w tym zakresie i jeśli będziesz zainteresowany współpracą – czekamy na kontakt! Do każdego Klienta podchodzimy całkowicie indywidualnie, ponieważ również Twoja satysfakcja jest dla nas priorytetem!

Przez kilka lat zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Oto niektóre z nich:

 

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z POWODU UBÓSTWA I BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

– wsparcie dla 60 osób w wieku 45+, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, w terminie od listopada 2013 r. do marca 2015 r.

MŁODZI ŚLĄZACY AKTYWNI NA RYNKU PRACY

– wsparcie dla 60 osób bezrobotnych w wieku 18 -27 lat z terenu miast: Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, w terminie od kwietnia 2013 r. do stycznia  2015 r.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU M. GLIWICE, M. RUDA ŚLĄSKA, M. ZABRZE

– wsparcie dla 75 niezatrudnionych osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności z terenu powiatu m. Gliwice, m. Ruda Śląska, m. Zabrze, w terminie od września 2012 r. do sierpnia  2014 r.

PWP STOP BIERNOŚCI 50+ W POWIECIE NOWOSOLSKIM

– wsparcie dla 50 osób bezrobotnych z terenu powiatu nowosolskiego, w wieku powyżej 50 lat, w terminie od stycznia 2013 r. do maja 2015 r.

SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH Z MIASTA ZABRZE
– wsparcie dla 50 osób bezrobotnych z Zabrza, w terminie od czerwca 2014 r. do czerwca  2015 r.

MOJE MIEJSCE NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

 – wsparcie dla 60 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 27 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w terminie od maja 2013 r. do maja  2015 r.

NA DRODZE DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

– wsparcie dla 75 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 45+ z terenu powiatu wolsztyńskiego, średzkiego, chodzieskiego, kaliskiego, konińskiego, w terminie od listopada 2011 r. do stycznia 2014 r.

TACY SAMI – WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– wsparcie dla 90 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wolsztyńskiego, średzkiego oraz kościańskiego, w terminie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013r.

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŻUCHÓW

– wsparcie dla 16 bezrobotnych z terenu gminy Kożuchów, w terminie od marca 2010r. do sierpnia 2010 r.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ PONIŻEJ!

 

Wyszukanie dostępnych źródeł dofinansowania:

 1. dotacje ze środków Budżetu Państwa
 2. dotacje ze środków Unii Europejskiej

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 1. opracowanie danych statystycznych oraz specjalistycznych badań rynkowych uzasadniających potrzebę realizacji projektu
 2. pomoc w przygotowaniu koncepcji realizacji założonych przedsięwzięć
 3. pomoc w opracowaniu szczegółowego budżetu oraz harmonogramu
 4. sporządzenie kompletu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe

 

Projekty unijne – Realizacja projektu:

 1. zarządzanie przedsięwzięciem
 2. specjalistyczna pomoc w realizacji projektu
 3. doradztwo merytoryczne i finansowe
 4. rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem merytorycznym
 5. rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem finansowym
 6. monitoring i ewaluacja
 7. outsourcing części lub całości zadań (m. in. promocja, rekrutacja, szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy)

 

Chciałbyś uzyskać pomoc przy pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu?

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy Ci pomóc!

Osoba kontaktowa:

Barbara Pituła-Janecka

Koordynator ds. szkoleń

513 465 197

b.janecka@emat.com.pl

 

 

 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych