Baza usług rozwojowych

Baza usług rozwojowych czym jest?

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, BEZPŁATNA baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu.

Baza usług rozwojowych - EMAT

Powstała w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty
    tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
  • oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej
    na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
  • stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali,
  • na podstawie dotychczasowych ocen innych użytkowników baza stwarza możliwość wyboru usług
    w najwyższej jakości.
Bezpłatne szkolenia

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Firma EMAT HRC jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe w obszarach: szkolenia i doradztwa, w tym coachingu i mentoringu. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług w zakresie szkoleniowo-rozwojowym została potwierdzona Certyfikatem: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

EMAT HRC wspomoże Państwo w rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych
i sprecyzowaniu w szybki sposób potrzeb szkoleniowych.

Jeśli pragną Państwo uzyskać dostęp do korzyści, które gwarantuje usługodawcom Baza Usług Rozwojowych zapraszamy do współpracy.

Szukasz dofinansowania do szkoleń?

Zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), KFS i innych źródeł dofinansowania. Oferuję kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, gwarantując sukces i zadowolenie!

Barbara Pituła-Janecka
specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Numer telefonu:

E-mail: