Koordynator BUR

koordynator bur emat

KOORDYNATOR BUR

Miejsce pracy: Poznań

 

Pozwól, że w kilku słowach nas przedstawię :

Firma EMAT HRC jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe w obszarach: szkolenia i doradztwa, w tym coachingu i mentoringu. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług w zakresie szkoleniowo-rozwojowym została potwierdzona Certyfikatem: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

EMAT HRC pomaga naszym Klientom w  rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych  i sprecyzowaniu w szybki sposób potrzeb szkoleniowych. Tym razem jednak to my potrzebujemy pomocy w naszym oddziale w Poznaniu. Może właśnie Twojej? Jak możesz nam pomóc? Oferując nam to, co w Tobie najlepsze – doświadczenie!

 

Główne wymagania:

 

 • -umiejętność obsługi Bazy Usług Rozwojowych,
 • -doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (według mnie nie ma znaczenia w jakim regionie środki były pozyskiwane),
 • -umiejętność biegłej obsługi programów biurowych, precyzyjnego redagowania pism, formułowania pisemnych uzasadnień, 
 • -samodzielność w działaniu,
 •  umiejętność zarządzania zespołem: podziału prac, delegowania, kontrolowania.

 

Dodatkowo:

 

 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, umiejętność prowadzenia spotkań, rozmów telefonicznych, umiejętności prezentowania informacji, 
 • kreatywność, 
 • umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
 • dobra organizacja czasu pracy, 
 • umiejętność planowania, prognozowania, analitycznego myślenia,

Koordynator BUR identyfikuje zewnętrzne źródła finansowania projektów szkoleniowych i pozyskuje fundusze z tych źródeł. 

Zajmuje się wyszukiwaniem dla Klientów zewnętrznych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Do zadań Koordynatora BUR należy diagnozowanie potrzeb szkoleniowych Klienta, identyfikowanie źródeł finansowania zaplanowanych szkoleń/kursów, przeanalizowanie warunków i ocena szans na uzyskanie środków. Następnie opracowuje i przygotowuje dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie. Koordynator BUR odpowiada za złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie, ewentualne składanie uzupełnień i udzielanie dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji i ocen, przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzenie do zawarcia umowy. Koordynator swoje poszczególne zadania może delegować pozostałym członkom zespołu. Koordynator BUR stosuje nowoczesne technologie informatyczne do wyszukiwania informacji i opracowania dokumentacji. 

Wszystko to do Ciebie pasuje?

wygląda więc na to, że czekamy właśnie na Ciebie!

Zadzwoń do nas, prześlij swoje CV żebyśmy mogli odnaleźć wspólną drogę do licznych sukcesów ponieważ :

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UEL 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EMAT HRC Elżbieta Matysiak moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam /em zapoznany z informacjami o administrowaniu moimi danymi osobowymi przez Emat HRC Elżbieta Matysiak. *

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UEL 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EMAT HRC Elżbieta moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko przez okres dwóch lat. Jednocześnie oświadczam, że zostałam /em zapoznany z informacjami o administrowaniu moimi danymi osobowymi przez Emat HRC Elżbieta Matysiak.*

*Wybierz czy zgadzasz się na udział w jednej czy wielu rekrutacjach – jeśli wielu, musisz wpisać obydwie zgody na swoim CV!

Zostaw nam swoje CV!

 

Sprawdź pozostałe oferty pracy -> 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych