Wózki Jezdniowe Podnośnikowe (kat. I WJO, II WJO, III WJO)

wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe szkolenia

Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe są przeprowadzane przez wieloletnich specjalistów i osoby wykwalifikowane. Dzięki nim uzyskasz odpowiednie kompetencje do wykonywania codziennych obowiązków w Twojej pracy, które dodatkowo będą poparte odpowiednimi certyfikatami.

Podział Wózków jezdniowych podnośnikowych na kategorie:

KAT.  I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane:

  • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
  • ze zmiennym wysięgiem

KAT. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

KAT. III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

Program kursu nr 250/2011/W-P udostępniony przez Akademię UDT

Czas trwania: zależny od kategorii wózków jezdniowych

KAT.  I WJO – 81h dla kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych, w tym 25 godzin zajęć praktycznych

KAT. II WJO – 59h dla kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych, w tym 15 godzin zajęć praktycznych

KAT. III WJO –  42h dla kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych, w tym 10 godzin zajęć praktycznych

Jaki jest cel kursu?

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Warunki uczestnictwa

Kandydat na operatora musi mieć:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– typy stosowanych wózków jezdniowych

– wózki jezdniowe podnośnikowe – omówienie ich budowy

– czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu

– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

– BHP

– informacje o dozorze technicznym

– zajęcia praktyczne

 

Wózki Jezdniowe Podnośnikowe (kat. I WJO, II WJO, III WJO)

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych