Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolenie emat hrc

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chciałyby przyjąć ucznia na praktykę zawodową. Zapoznaj się ze szczegółami, wymaganiami i warunkami uczestnictwa poniżej. Jeśli będziesz zainteresowany odbyciem kursu, skontaktuj się z nami w dowolny dla Ciebie sposób. Czekamy na Ciebie w EMAT HRC!

Czas trwania: 80h

Warunki uczestnictwa: Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

– świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– pedagogika

– psychologia

– metodyka

– praktyka metodyczna

Zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WRE.5633.16.2014

Przebieg kursu: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia kursu jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ -> 506 648 726

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych