Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolenie emat hrc

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Najbliższa edycja online rozpoczęcie 28-05-2021

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chciałyby przyjąć ucznia na praktykę zawodową. Zapoznaj się ze szczegółami, wymaganiami i warunkami uczestnictwa poniżej. Jeśli będziesz zainteresowany odbyciem kursu, skontaktuj się z nami w dowolny dla Ciebie sposób. Czekamy na Ciebie w EMAT HRC!

Czas trwania: 48h

Warunki uczestnictwa

Uczestnik powinien posiadać

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym dozawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub:

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– pedagogika

– psychologia

– metodyka

– praktyka metodyczna

Zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WNS.5633.12.2020

Przebieg kursu: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia kursu jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!