Szkolenia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru

uprawnienia energetyczne emat

Szkolenia energetyczne

Do kogo skierowane są szkolenia?

 • Elektryków,
 • Elektromechaników i mechaników,
 • Osób nadzorujących pracę innych pracowników,
 • Służb/działów utrzymania ruchu,
 • Osób które pracują w otoczeniu instalacji elektrycznej, cieplnej i gazowej, w ramach:
  obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu,
 • Osób pracujących na stanowiskach kontrolno-pomiarowych

 

Dostępne szkolenia

 

Grupa I (E1/D1) – Energia elektryczna

 

Grupa II (E2/D2) – Ciepło

 

Grupa III (E3/D3) – Gaz

 

Uwaga!

Ważna informacja dla osób, którym kończy się ważność świadectwa kwalifikacji!

W tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.
Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru tracące ważność w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. będą ważne do 31 grudnia 2020 r. Osoby chcące uzyskać świadectwo po raz pierwszy zobowiązane są przystąpić do egzaminu.

Na podstawie:
Art.31x.1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 30 czerwca 2020r., wydłuża się do dnia 31grudnia 2020r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 31 marca 2020 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568).

 

Wszystkie powyższe grupy w zależności od obowiązków służbowych i zajmowanego stanowiska zdobyć można w zakresie:

– obsługa

– konserwacja

– remonty

– kontrolno-pomiarowe

– montaż

Szkolenia energetyczne skierowane są do:

– elektryków

– elektromechaników i mechaników

– wszystkich innych osób, które pracują w otoczeniu instalacji elektrycznych i których praca może mieć wpływ na ich działanie

Szkolenie kończy się egzaminem przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.
Absolwent po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne „E” i/lub „D”.

 

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH

GRUPA I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia elektrotermiczne
 6. Urządzenia do elektrolizy
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. Elektryczna sieć trakcyjna
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic

Grupa II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic

Grupa III – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o cisnieniu powyżej 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych