Szkolenie dla służb BHP

szkolenie dla służb bhp

Szkolenie dla służb BHP

EMAT HRC dostarcza najwyższej jakości szkolenie dla służb BHP i wszystkich pracowników obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Uaktualnij swoją wiedzę i zapewnij sobie 100% bezpieczeństwa, dzięki okresowym kursom. Zadbaj o siebie i swoich pracowników oraz o bezpieczeństwo na zajmowanych stanowiskach. Sprawdź szczegóły poniżej i zapisz się już dziś!

Termin szkolenia: na zlecenie klienta

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, bądź na terenie Zleceniodawcy

Czas trwania: 32h

Częstotliwość szkolenia: co 5 lat

Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Cel szkolenia – Celem szkolenia dla pracowników służb BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

– przepisów prawnych dotyczących BHP

– analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

– organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie?

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł praca międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  – przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  – przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych
  – problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  – zagrożenia wypadkowe
  – hałas i drgania mechaniczne
  – szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
  – czynniki biologiczne
  – promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe
  – pola elektromagnetyczne
  – energia elektryczna i elektryczność statyczna
  – mikroklimat środowiska pracy
  – oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
  – zagrożenia pożarowe i wybuchowe
  – zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
  nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  – urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
  – urządzenia zabezpieczające
  – środki ochrony indywidualnej
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( z uwzględnieniem programów komputerowych)
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • nowoczesne metody pracy służby bhp
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

 

Przebieg szkolenia:

Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla pracowników służby  bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie dla służb BHP

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!

 

 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych