Szkolenia BHP stanowiska robotnicze

szkolenia bhp stanowiska robotnicze emat hrc

Szkolenia BHP stanowiska robotnicze

Szkolenia BHP Stanowiska robotnicze to kurs dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, który jest szkoleniem okresowym. Sprawdź poniżej wymagania, czas trwania oraz warunki uczestnictwa. Jeśli jesteś zainteresowany – skontaktuj się z nami i zarezerwuj termin już dziś!

Termin szkolenia: na zlecenie Klientów

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie bądź na terenie Zleceniodawcy

Czas trwania: 8h

Częstotliwość szkolenia: co 3 lata

Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

– przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą

– zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami

– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

– regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

– zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii, pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Przebieg szkolenia: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP stanowiska robotnicze

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych