Szkolenia BHP stanowiska inżynieryjno-techniczne

Szkolenia BHP stanowiska inżynieryjno-techniczne emat hrc

Szkolenia BHP stanowiska inżynieryjno-techniczne

Szkolenia BHP stanowiska inżynieryjno-techniczne to kurs dla osób pracujących na wspomnianych stanowiskach, który powinien odbywać się cyklicznie. Dzięki temu Twoi pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni, a ich wiedza aktualna.

Termin szkolenia: na zlecenie Klienta

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie bądź na terenie Zleceniodawcy

Czas trwania: 16h

Częstotliwość szkolenia: co 5 lat

Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

– identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy

– organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

– metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  – praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp
  – odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
  – nadzoru i kontroli warunków pracy
  b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązanie projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii, pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Przebieg szkolenia: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP stanowiska inżynieryjno-techniczne

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych