Szkolenia BHP stanowiska administracyjno-biurowe

szkolenia BHP stanowiska administracyjno-biurowe emat hrc

Szkolenia BHP stanowiska administracyjno-biurowe

Szkolenia BHP Stanowiska administracyjno-biurowe to kurs okresowy, który powinni przejść wszyscy pracownicy wykonujący pracę na wspomnianych stanowiskach. Dzięki temu Twoja firma będzie działać całkowicie bezpiecznie, pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni, a ich wiedza zawsze aktualna.

Termin szkolenia: na zlecenie Klienta

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie bądź na terenie Zleceniodawcy

Czas trwania: 8h

Częstotliwość szkolenia: co 6 lat

Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

– oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

– metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

– kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem
  – praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP
  – ochrony pracy kobiet i młodocianych
  – wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
  – profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Przebieg szkolenia: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP stanowiska administracyjno-biurowe

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych