Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami emat hrc

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami to kurs dla osób, które zarządzają zasobami ludzkimi w firmach. Powinien odbywać się cyklicznie. Dzięki temu zarówno Ty (jeśli to Ty chcesz się przeszkolić), jak i Twoi pracownicy (jeśli jesteś właścicielem większej firmy i do zarządzania pracownikami wyznaczasz inne osoby) będziecie odpowiednio przeszkoleni, a Wasza wiedza aktualna.

Termin szkolenia: na zlecenie Klienta

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie bądź na terenie Zleceniodawcy

Czas trwania: 16h

Częstotliwość szkolenia: co 5 lat

Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest przeznaczone dla:

– pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami

– innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  – ochrony pracy kobiet i młodocianych
  – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
  b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii, pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Przebieg szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz lub zadzwoń!

 

_Natalia Wawrzynowicz

Osoba kontaktowa:

Natalia Szmatuła
specjalista ds. szkoleń
502 919 095
n.szmatula@emat.com.pl

 

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych