Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz szkoleniowy dofinansowanie informacje emat hrc

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wyodrębniony instrument Funduszu Pracy. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Naczelnym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest podniesienie konkurencyjności firm poprzez wzrost kompetencji pracowników w stosunku do dynamicznie zmieniającej się gospodarki i wymagań rynku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać każdy pracodawca, wraz ze swoimi pracownikami.

Kto w rozumieniu ustawy jest pracodawcą?

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu. Bez znaczenia czy umowa jest na czas nieokreślony, czy określony.

Kto jest pracownikiem?

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, bez względu na wymiar etatu.

Co to znaczy, że zostały określone priorytety wydatkowania środków w 2016 roku?

Priorytety zaplanowane na rok 2016 oznaczają, że możliwe będzie sfinansowanie wsparcia z trzech poniższych kategorii:

  1. Zawodowe kształcenie ustawiczne tj. takie, które pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem i ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji zawodowych
  2. Kierowane do pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez minimum 15 lat prac w szczególnych warunkach lub charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
  3. Kierowane dla młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów z art. 150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

  • 100 % dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw
  • 80 % dofinansowania dla pozostałych podmiotów
  • Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia przewidzianego na dany kwartał.

Jak sobie pościelisz …..

-> Sprawdź nasze możliwości!
-> Zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe
-> Przygotujemy razem z Tobą wniosek o dofinansowanie
-> Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników
-> Zapewnimy kompleksową obsługę całego przedsięwzięcia

A przed snem …

Zadzwoń, bądź napisz do nas.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Justyna Szewioła
telefon: 514-965-768
adres e-mail: j.szewiola@emat.com.pl

Obudź się teraz, śpij spokojnie później!

Ekspresowa droga do bezpłatnych szkoleń – sprawdź sam!

Szkol siebie oraz swoich pracowników. Śpij spokojnie i nie przejmuj się konkurencją.
Zastrzyk wiedzy i kompetencji to gwarant rozwoju Twojej firmy.
Jesteś o krok od poprawy wydajności swojej firmy. Postaw na rozwój i napisz do nas.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest także dla Ciebie!

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych