Szkolenia dofinansowane z KFS – nawet do 100%

emat dofinansowanie z kfs

Szkolenia dofinansowane z KFS – nawet do 100%

Sprawdź warunki dla swojego województwa!

 

 

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są dla przedsiębiorców, jak również ich pracowników.

O środki z KFS 2020 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (https://emat.com.pl/szkolenia/baza-uslug-rozwojowych/).

Budżet w 2020 roku to ponad 195 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

EMAT HRC spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami urzędów,
 • posiadamy certyfikat SUS 2.0 – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi|:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Sprawdź sumę środków dla Twojego województwa

WOJEWÓDZTWOKWOTA
Dolnośląskie15 026 000 zł
Kujawsko-Pomorskie10 232 000 zł
Lubelskie10 315 000 zł
Lubuskie5 033 000 zł
Łódzkie13 230 000 zł
Małopolskie15 809 000 zł
Mazowieckie30 005 000 zł
Opolskie4 879 000 zł
Podkarpackie10 125 000 zł
Podlaskie5 711 000 zł
Pomorskie12 112 000 zł
Śląskie21 998 000 zł
Świętokrzyskie6 008 000 zł
Warmińsko-Mazurskie6 448 000 zł
Wielkopolskie18 976 000 zł
Zachodniopomorskie8 530 000 zł

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

Priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 195 225 zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 48 806 tys. zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Uzyskaj dofinansowanie dla swojej firmy!

Zgłoś się do nas, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania, przygotujemy symulację budżetu i przygotujemy wniosek do Urzędu Pracy.

 

Napisz do nas!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych