nowe jutro emat hrc

Nowe jutro – program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim

Nowe jutro to program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim. Liderem projektu jest EMAT HRC, a partnerem Stowarzyszenie Razem Łatwiej. Ten projekt ma za zadanie pomóc najuboższym rodzinom z wielkopolski, aby mogły mieć więcej szans na spełnienie swoich największych potrzeb, a być może i przy okazji marzeń, które niestety często ograniczają się jedynie do najważniejszych spraw. Program wsparcia ma sprawić, by te rodziny mogły wreszcie zacząć myśleć o czymś więcej niż tylko posiłek i dach nad głową – aby mogły realizować plany, o których zmuszone zostały zapomnieć.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2016 roku do września 2017 roku – ponad rok. Rodziny otrzymają szansę zmiany swojego dotychczasowego życia, podniesienia jego poziomu i otrzymania stabilnego zatrudnienia w niektórych miejscowościach w województwie wielkopolskim. Chcemy pomóc tym, którzy nie mieli tyle szczęścia lub zwyczajnie zostali gorzej potraktowani przez los. Teraz mają szansę zasmakować lepszej codzienności i poprawić byt swój, jak i swoich rodzin.

Grupa docelowa projektu Nowe jutro:

60 osób (30 kobiet oraz 30 mężczyzn) i ich rodziny, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszary z gmin: Wolsztyn, Granowo, Wielichowo, Bojanowo, Dolsk.

AKTUALIZACJA: W związku z zagospodarowaniem oszczędności projektu, do 72 osób zwiększono liczbę Uczestników, rozszerzając teren wsparcia o wszystkie gminy z powiatu: wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, rawickiego, nowotomyskiego, a także powiat chodzieskiego. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2018r.

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 72 osób z województwa wielkopolskiego, z obszarów wiejskich funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną i nabycie kwalifikacji zawodowych w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Zadania:
1. Wsparcie motywacyjno-diagnozujące
2. Wyjazd – warsztat Resilience
3. Trening zarządzania budżetem domowym
4. Doradztwo zawodowe
5. Poradnictwo prawno-obywatelskie
6. Szkolenia zawodowe
7. Staże/reintegracja zawodowa
8. Festyn rodzinny – podsumowanie projektu

Lider projektu: EMAT HRC

Partner projektu: Stowarzyszenie Razem Łatwiej

Wartość projektu: 1 250 235,54 zł

Wkład EFS: 1 062 700,21 zł

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny projektu „Nowe jutro” (pobierz)

Regulamin projektu „Nowe jutro” (pobierz)

Aneks do regulaminu projektu „Nowe jutro” (pobierz)

Biuro projektu:
EMAT HRC
64-200 Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 1
tel. 68 347 35 00 kom. 506 648 726
e-mail: projekty@emat.com.pl

 

Więcej informacji na temat aktualnych projektów –>

Sprawdź inne nasze projekty –>

nowe jutro emat hrc


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych