Pracownicy z Azji szansą na brak rąk do pracy w Polsce

  • 0
pracownicy z azji emat hrc

Pracownicy z Azji szansą na brak rąk do pracy w Polsce

Tags : 

Już od kilku lat firmy w Polsce cierpią na brak pracowników, który jest spowodowany między innymi spadającym bezrobociem. Pracodawcy w naszym kraju ratują się pracownikami z Ukrainy, jednak ich napływ jest wciąż niewystarczający. Czy rekrutacja pracowników z Bangladeszu, Indii i Wietnamu pozwoli zapełnić wszystkie miejsca pracy? Czy pracownicy z Azji to sposób na brak chętnych osób do pracy?

Zatrudnienie obcokrajowca pomaga?

Negatywne zjawiska demograficzne w Polsce oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników, o którym już wspominaliśmy, sprawiło, iż zatrudnianie obcokrajowców w Polsce stało się zjawiskiem powszechnym, a dla niektórych branż wręcz koniecznym.

Już od kilku lat miejsca pracy niechętnie zapełniane przez Polaków są zajmowane przez pracowników z Ukrainy, którzy nieco odratowali sytuację przedsiębiorców w naszym kraju. Od 2014 roku liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy zwiększała się w bardzo szybkim tempie. W 2014 r. wyniosła blisko 373 tysiące, natomiast w roku 2017 osiągnęła pułap 1,715 miliona.

W 2017 roku liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy wyniosła 1,715 miliona. Click To Tweet

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce nie wystarcza

Pomimo zatrudniania coraz większej liczby obywateli Ukrainy w naszym kraju, przy ciągle spadającym bezrobociu i pojawiających się nowych miejscach pracy, zatrudnianie obywateli Ukrainy nie zaspakaja potrzeb pracodawców.

Krótkie okresy pracy wynikające na przykład z ograniczeń formalnych uproszczonej procedury zatrudniania (180 dni pracy) czy stale rosnące oczekiwania pracowników ukraińskich spowodowały, że aktualna sytuacja dla polskich pracodawców jest niezwykle trudna.

To może… pracownicy z Azji?

Z uwagi na powyższe problemy i trudności, polscy pracodawcy są zmuszeni szukać innych rozwiązań, by zapewnić sobie bezproblemowe funkcjonowanie w branży poprzez zapełnienie miejsc pracy w swoich przedsiębiorstwach.

Jak się okazuje, coraz częściej zamiast ukraińskiego pracownika, rekrutują oni osoby z takich krajów jak Bangladesz, Wietnam czy Indie. Co ciekawe, wśród zatrudnianych pracowników z Azji są często osoby dobrze wykwalifikowane, a nie tylko te do przyuczenia.

Skąd biorą się w Polsce pracownicy z Azji?

W Bangladeszu znajduje się centrum szkoleniowe, gdzie podczas oczekiwania na pracę w Polsce, kandydaci szlifują swoje umiejętności np. spawania, szycia, operowania wózkiem jezdniowym czy murarki, ale także przyuczają się do wykonywania innego typu zawodu.

Pracownicy ze Wschodu, ale z Dalekiego

Pracownicy z Bangladeszu, Indii czy Wietnamu są głównie zainteresowani zatrudnieniem w Polsce na dłuższy okres – minimum rok, a często nawet do trzech lat. Biorąc pod uwagę formalne ograniczenia przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, pracownicy z Azji wydają się bardzo interesującą alternatywą dla polskich pracodawców.

Ze względu na to, że pracownicy z Azji chcą zatrudniać się na dłużej, pracodawcy mają z głowy kilka problemów, m.in.: wysoką rotację czy konieczność ciągłego przyuczania do zawodu nowych pracowników.

Dlaczego pracownicy z Azji szukają pracy w Polsce?

Powodem, dla którego w głównej mierze pracownicy z Azji chcą przyjeżdżać do naszego kraju, są lepsze warunki bytu. Wielu z nich w swoich krajach nie pracuje często w ogóle za pieniądze, a jeśli już uda im się coś zarobić, są to bardzo niskie kwoty. Ich pensje są tak niskie, że nie mogą pozwolić sobie na normalne i godne (prze)życie.

Tacy pracownicy w Polsce mogą liczyć na pensje rzędu 450-650 dolarów miesięcznie, co sprawia, że są oni bardzo zmotywowani nie tylko do samego przyjazdu do naszego kraju, ale też do rzetelnej pracy.

Z uwagi na niskie zarobki w swoich krajach, pracownicy z Dalekiego Wschodu są również bardziej lojalni pracodawcy , do którego przybywają w celach zarobkowych. Wysokie koszty podróży oraz brak rozwiniętej sieci migracyjnej (w porównaniu np. do ukraińskiej) sprawiają, że tacy pracownicy są miej skłonni do nagłych zmian miejsca zatrudnienia.

Pracownicy z Dalekiego Wschodu w Polsce mogą liczyć na pensje rzędu 450-650 $ mies., co znacznie poprawia ich warunki bytu. Click To Tweet

Czego oczekują pracownicy z Azji w Polsce?

Jak już wspomnieliśmy, głównie jest to czas trwania kontraktu: ma on być podpisany na co najmniej rok, a najlepiej 2-3 lata, żeby mogli skupić się na wykonywanej pracy zarobkowej, a nie co kilka miesięcy załatwiać formalności.

Jeśli chodzi o płacę, pracownicy z Azji mają niższe oczekiwania finansowe od pracowników z Ukrainy i liczą na co najmniej minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w Polsce. Należy jednak pamiętać iż oczekują oni zorganizowanego zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego czy posiłków. Z uwagi na bariery językowe, chcą również mieć zapewnioną pomoc koordynatora projektu, który będzie obsługiwał ich w języku angielskim.

Pracownicy z Azji mają niższe oczekiwania finansowe od pracowników z Ukrainy. Click To Tweet

Jak zatrudnić pracownika z Dalekiego Wschodu?

Zatrudnienie pracowników z Azji czy Dalekiego Wschodu nie jest tak proste, jak rekrutacja obywateli Ukrainy – wymaga czasu i planowania z wyprzedzeniem, ale daje pewność realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zatrudnienie pracowników z Dalekiego Wschodu wymaga przeprowadzenia rekrutacji w kraju pochodzenia oraz pełnej procedury legalizującej pracę i pobyt w Polsce. Mimo pewnych trudności, zatrudnienie pracowników przynosi wiele korzyści, choćby takich jak zmniejszenie rotacji. Z drugiej strony pozwala na zdobycie wykwalifikowanych pracowników zmotywowanych do podjęcia pracy.

Jeśli zatem jesteś pracodawcą, prowadzącym działalność w Polsce i chcesz zatrudniać pracowników z Azji, nie czekaj – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci we wszystkich procedurach i zajmiemy się kwestiami formalnymi, by pomóc Ci zatrudnić pożądane osoby!

 

Sylwia Galin – Kierownik Agencji Zatrudnienia EMAT HRC Oddział w Nowej Soli – obsługa w zakresie rekrutacji oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce pracowników z Bangladeszu, Wietnamu czy Nepalu.


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych