Dlaczego kierowca zawodowy musi wykonywać badania psychologiczne?

  • 0

Dlaczego kierowca zawodowy musi wykonywać badania psychologiczne?

Tags : 

Według polskiego prawa, każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat aż do ukończenia 60. roku życia, a później co 30 miesięcy. Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego badania psychologiczne kierowców są aż tak ważne? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule!

Dlaczego kierowca zawodowy musi wykonywać badania psychologiczne?

Porównując wszystkie formy transportu, okazuje się, że transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny i niesie za sobą najwięcej kosztów, przede wszystkim społecznych. Według statystyk Policji, tylko w 2015 roku na polskich drogach doszło do 32 967 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 938 osób, a rannych zostało 39 778 osób.

Spośród nich, wypadków spowodowanych przez kierowców zawodowych, czyli prowadzących samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje i trolejbusy było 2 016, czyli 7,5% wszystkich wypadków. W ich wyniku zabitych zostało aż 196 osób. Sami kierowcy stają się również ofiarami takich zdarzeń. Ze względu na liczbę śmiertelnych wypadków w pracy w Polsce transport zajmuje trzecie miejsce.

Według statystyk Policji, tylko w 2015 roku na polskich drogach doszło do 32 967 wypadków drogowych. Click To Tweet

Psychotesty kierowców – dlaczego są tak ważne?

Praktyka i badania pokazują, iż najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka takich sytuacji oraz poprawienie bezpieczeństwa na drogach jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie takich osób, które posiadają odpowiednie predyspozycje.

Zawód kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych, ponieważ wiąże się z narażeniem życia i (lub) zdrowia zarówno osoby wykonującej tę pracę, jak i innych ludzi, będących uczestnikami ruchu drogowego. Wynika to z wysokiego obciążenia psychicznego podczas prowadzenia pojazdu i konieczności dostosowania się do warunków środowiska pracy.

Każdy kierowca, a przede wszystkim kierowca zawodowy powinien posiadać umiejętność rozumienia oraz właściwej oceny sytuacji na drodze. Konieczne jest by był zdolny do podjęcia szybkich i trafnych decyzji, przewidywania możliwych manewrów pojazdu oraz zachowań innych uczestników ruchu drogowego. Poza tym kierowca musi cechować się dobrą koncentracją i podzielnością uwagi oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek.

Konieczne jest również by posiadał odpowiednią sprawność psychofizyczną i psychomotoryczną, co pozwala bezproblemowo i szybko wykonywać odpowiednie manewry. Na bezpieczną jazdę mają również wpływ odpowiednie cechy temperamentu i osobowości, np. odpowiedzialność, samokontrola emocjonalna, trafność samooceny, dojrzałość społeczna, rozumienie norm i zasad społecznych, styl i sposób działania oraz reagowania. Istotna jest także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

Psychotesty dla kierowców – co ile lat?

Podczas badania psychologicznego uwzględnia się i ocenia właśnie te cechy oraz predyspozycje, które wspomnieliśmy wcześniej. W związku z odpowiedzialnością, jaką niesie zawód kierowcy, badaniom tym są poddawani wszyscy kandydaci do tej pracy oraz okresowo – osoby już pracujące.

W przypadku kierowców w wieku do 60 roku życia badania wykonuje się co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy. Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

W przypadku kierowców w wieku do 60 roku życia badania wykonuje się co 5 lat. Click To Tweet

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierujący tramwajem, instruktorzy oraz egzaminatorzy wykonują badania psychologiczne co 5 lat, do 65 roku życia, Po ukończeniu 65 roku życia muszą wykonywać takie badania corocznie.

Jeżeli chodzi o kierowców, którzy wykorzystują pojazdy kat. B do celów służbowych oraz operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów, ładowarek, żurawi, maszyn drogowych itd., nie ustala się odgórnie terminów wykonania badań psychotechnicznych. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, bo termin takiego badania wyznacza lekarz medycyny pracy.

Podsumowując, badania psychologiczne kierowców mają na celu sprawdzenie podstawowych predyspozycji danej osoby do kierowania pojazdem mechanicznym. W dalszej perspektywie służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samemu badanemu testy psychologiczne pozwalają poznać swoje możliwości, dowiedzieć się co jest naszą mocną lub słabą stroną i nad czym należałoby jeszcze popracować. Dają również możliwość porównania tego, jak wypadamy na tle innych osób w swoim przedziale wiekowym.

-> Sprawdź terminy psychotestów w Nowej Soli

-> Sprawdź terminy psychotestów w Wolsztynie

Badania psychologiczne kierowców EMAT HRC

 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych