Jak pomóc zwalnianemu pracownikowi?

  • 0
jak pomóc zwalnianemu pracownikowi?

Jak pomóc zwalnianemu pracownikowi?

Tags : 

Rozstanie z pracownikiem jest momentem trudnym dla obu stron. Czasem jednak nie ma innego wyjścia. Co możemy zrobić, aby wspomóc odchodzącą osobę w szczególności, gdy przyczyna leży po stronie zakładu.  Zapraszamy do dalszej lektury. 

 

Pierwsze kroki rozstania

Pomoc zwolnionemu pracownikowi możemy już w momencie przekazywania mu informacji o redukcji jego etatu. Zdaniem specjalistów już ten moment rzutuje na stan jego psychiki i poczucie własnej wartości. Miejsce, czas oraz forma będą więc miały kluczowe znaczenie. Warto też zaznaczyć, że moment otrzymania wypowiedzenia wpływa na opinię pracownika o pracodawcy, którą może przekazać dalej w mediach społecznościowych czy portalach branżowych. Tym bardziej istotnym jest, aby pracodawca zachował się w takiej chwili bardziej niż przyzwoicie. Ochroni to wizerunek firmy. 

 

Czy wiesz, że obowiązek pomocy zwalnianemu pracownikowi nakłada na Ciebie ustawa?

O tym co przysługuje zwalnianemu pracownikowi w ramach zwolnień monitorowanych oraz grupowych stanowią dwie ustawy. 

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • artykuł 70. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że przytoczone rodzaje zwolnienia nie są tożsame, a zakres wsparcie będzie zależy od ich rodzaju. 

 

Czym się różnią zwolnienia grupowe od monitorowanych? 

Główny cel zwolnień grupowych to zabezpieczenie odpowiedniej procedury rozstania się przedsiębiorstwa z pracownikami, a także zagwarantowanie świadczeń pieniężnych, wynikających z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Celem programów realizowanych podczas zwolnień monitorowanych (tzw. outplacement’u) jest natomiast pomoc w pozyskaniu nowego zatrudnienia. 

Przy zwolnieniu grupowym pracownik otrzyma odprawę pieniężną (art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy), której wysokość zależna jest od okresu przepracowanego u pracodawcy. W przypadku outplacementu, czyli zwolnieniach monitorowanych, pracodawca jest obowiązany uzgodnić z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych.

Dotyczy to w szczególności

  • pośrednictwa pracy;
  • poradnictwa zawodowego;
  • szkoleń. (artykuł 70. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.)

 

Ponadto, na wniosek pracownika pracodawca może wypłacić świadczenie szkoleniowe za okres udziału pracownika w szkoleniach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego i kwocie określonej w wyżej wymienionej ustawie. Podczas outplacementu firmy decydują się często na oddanie zadań w ręce wykwalifikowanych Agencji Zatrudnienia lub doświadczonych w tym zakresie instytucji szkoleniowych. Zwłaszcza w czasach kryzysu jest to popularne rozwiązanie. Obserwujemy je u naszych klientów. 

 

Sposób rozstania z pracownikiem to wizytówka przedsiębiorstwa

To od pracodawcy zależy jak rozstanie się z pracownikiem i jakie będą tego „skutki”. Warto pamiętać, że wielokrotnie to odchodzący pracownik jest wizytówką firmy i może stać się jej reklamą lub wręcz przeciwnie – antyreklamą. Ważne jest, że firma nie musi spełniać przesłanek zwolnień monitorowanych, aby rozstawać się z pracownikami w ramach procesu outplecmentowego, który odchodzącym osobom zapewni wsparcie w pozostaniu na rynku pracy i znalezieniu nowego zatrudnienia, a pracodawcy pomoże utrzymać dobrą opinie. 

Współpraca Agencją Zatrudnienia przynosi więc korzyść obu stroną przy rozstaniu: pracodawcy zapewnia sprawnie przeprowadzony proces, a odchodzącym pracownikom wsparcie doradcze i pomoc specjalistów. Dodatkowym atutem Agencji Zatrudnienia jest biegła znajomość lokalnego rynku pracy i możliwość zagospodarowania  „wolnych pracowników” w innym zakładzie. 

Firmy praktykują również pośrednie wsparcie odchodzącym pracownikom w formie wystawianych referencji, przydatnych podczas ubiegania się o nowe stanowisko. Niniejsze zjawisko dotyczy w szczególności kadry wyższego szczebla. 

 

Podsumowanie

Podsumowując pracodawcy dysponują narzędziami zarówno tymi formalnie określonymi przez prawo jaki tymi wynikającymi z polityki firmy, które mają na celu dobre rozstanie się z pracownikiem. Forma i przebieg rozstania w istotny sposób wpływa na wizerunek pracodawcy.

Potrzebujesz pomocy w opisanym zakresie? Zapraszamy do kontaktu nasz zespół doradzi najlepsze rozwiązania w zależności od indywidualnej sytuacji. 

Dowiedz się więcej o outplacemencie -> 

 

 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuł -> 

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych